کلینیک دندانپزشکی

جراحی دندان عقل نهفته

دندان عقل نهفته و مشکلات آن

دندان عقل و نحوه رشد آن دندان عقل چهار دندانی است که در انتهای هر فک در دو سمت رشد می کند. این دندان ها به طور طبیعی ممکن است در برخی افراد تعداد کمتری باشد. این دندان ها آخرین دندانی هستند که در داخل استخوان فک رشد می کنند. دندان عقل بین سنین ۹

بیشتر بخوانید

بهترین راه جایگزینی بی دندانی چیست؟

از گذشته  تا کنون بشر همواره دنبال  جایگزین نمودن دندان های از دست رفته بوده است. دلایلی مانند زیبایی ظاهری و جویدن غذا و یا صحبت کردن همیشه دغدغه افردی بوده است که یک یا چند دندان از دست رفته داشته اند. پروتز های متحرک یکی از روش های جایگزینی بی دندانی استفاده از پروتزای

بیشتر بخوانید