تنها سه مراجعه تا دریافت ایمپلنت

  • مرحله اول: مشاوره و اسکن

ابتدا پس از مراجعه به پزشک معالج ، توسط ایشان معاینه شده و در خصوص نحوه درمان، به شما مشورت می دهند و در صورتیکه کاندید دریافت ایمپلنت دیجیتال باشید اسکن CBCT و اسکن داخل دهانی از شما گرفته میشود.

  • مرحله دوم: طراحی جراحی به صورت مجازی

اسکن های شما در مرکز دیجیتال مورد بررسی قرارگرفته و پروتوکل جراحی در نرم افزار طراحی می شود سپس شابلون یا گاید جراحی مخصوص دهان شما به همراه روکش موقت آماده می‌شود. (این مرحله نیاز به مراجعه شما ندارد)

  • مرحله سوم: روز جراحی

در این روز شما برای بار دوم به مطب مراجعه کرده و ایمپلنت خود را با روکش موقت(در صورت تشخیص دکتر) دریافت می‌کنید.

  • مرحله چهارم: تحویل روکش دائم

پس از گذشت سه ماه در مراجعه سوم خود به مطب روکش دائم خود را تحویل می‌گیرید.

اشتراک گذاری :