بهترین زمان برای درمان ایمپلنت یک روزه دیجیتال چه وقتی است؟

استحکام یک ساختمان با ستون های آن تضمین می شود. اگر ستون ها از بین برود ساختمان کم کم شروع به تخریب و ریزش میکند. دندان های ما به منزله ستون های دهان ما هستند. به محض اینکه دندانی را از دست می دهیم ، لثه و استخوان در اطراف بی دندانی،  شروع به زوال و تحلیل می کند. هر چه زمان بین از دست دادن دندان و کاشت ایمپلنت کمتر باشد ، استخوان فک و لثه در شرایط بهتری حفظ می شوند. یکی از مواردیکه درمان ایمپلنت را هم  در روش سنتی هم روشدیجیتال می تواند تا شش ماه به تعویق بیاندازد ،  باز سازی استخوان فک و لثه ها به علت طولانی بودن زمان بی دندانی می باشد.  همچنین در صورتیکه در کمترین زمان به ایمپلنتولوژیست مراجعه کنید ، می توانید از مزایای جراحی ایمپلنت دیجیتال بهره مند شوید.

اشتراک گذاری :