بهترین راه جایگزینی بی دندانی چیست؟

از گذشته  تا کنون بشر همواره دنبال  جایگزین نمودن دندان های از دست رفته بوده است. دلایلی مانند زیبایی ظاهری و جویدن غذا و یا صحبت کردن همیشه دغدغه افردی بوده است که یک یا چند دندان از دست رفته داشته اند.

پروتز های متحرک

یکی از روش های جایگزینی بی دندانی استفاده از پروتزای متحرک است. این پروتز ها اگر چه  در جویدن و صحبت کردن کارایی دارند اما عملکرد دندان واقعی را ندارند.  این روش که یکی از راه های رایج درمان می باشد، اما از طرف دیگر از عوامل اصلی تحلیل لثه و استخوان بوده و توصیه متخصصان نمی باشد.

بریج های دندانی

بریج های دندانی برای بی دندانی های محدود طراحی شده و در همه موارد نمی توان از این روش استفاده کرد. این راهکار اما به دلیل جمع شدن پلاک در زیر و اطراف بریج ممکن است باعث بروز التهاب لثه و بروز بیماری های دهان و دندان شود.

ایمپلنت های دندانی

سالهاست که در ایران و جهان درمان ایمپلنت های دندانی، به عنوان  بهترین  و مدرن ترین راهکار جایگزینی دندان های از دست رفته مورد استفاده قرار گرفته است. بیماران می توانند درمان ایمپلنت را بدون محدودیت و بر اساس تشخیص پزشک معالج برای  یک یا چند  بی دندانی تا بی دندانی های کامل برای بازیابی سبک زندگی سالم انجام دهند. عملکرد ایمپلنت دندانی در بین درمان های موجود بیشترین شباهت را به دندان واقعی دارد،  اگر چه در حفظ و نگهداری ایمپلنت بهداشت نسبت به دندان واقعی باید بیشتر رعایت شود .